Case: ZOO København

 

 

HVILKET DYR ER DIN VIRKSOMHED?

ZOO København kender alle. Mest for dyrene og mindre for arbejdet indenfor natur-beskyttelse. Den smukke have er naturligvis dyr at drive. Foder til dyrene, vedligehold og ikke mindst personale. Lige fra dyrepassere, til zoologer og administrativt personale. Derfor er sponsorater vigtige. ZOO København har et stort antal sponsorer, men det er blevet sværere at få nye. Ikke mindst på grund af den økonomiske situation de seneste år. Sponsorater er nice-to-have. Ikke need-to-have – og bliver derfor valgt fra. Det ville ZOO København gerne lave om på.

Strategi:

Strategien var at skabe en association mellem virksomheden og ZOO København – eller mere specifikt et bestemt dyr. En association som skulle være både emotionel og værdi-skabende for sponsoren. Flere store brands har dyr som logoer og det er en integreret del af deres fortælling om både kultur, produkter og virksomheden selv. Bare tænkt på elefanten og isbjørnen? Hvilke brands toner frem?

Ved at gøre et dyr til en del af sponsorens identitet vil værdien af at kunne bruge ZOO som omdrejningspunkt for kunde- og medarbejderarrangementer pludselig have en helt anden værdi.

Målgruppe:

Direktører i mellemstore virksomheder med sund økonomi på Sjælland. Disse blev udvalgt ud fra en betragtning om at Sjællandske virksomheder vil have størst tilknytning til ZOO København og vil have mest gavn af at blive associeret med et brand som ZOO. Virksomheder med en sund økonomi vil antageligvis være mere tilbøjelige til at bruge penge på et sponsorat.

Kreativ løsning:

Aggressiv, kærlig, modig, lille, stor, spraglende? Dyr har personligheder og det har virksomheder også. Så: ”Hvilket dyr er din virksomhed?” Det blev konceptet for kampagnen. Det var en invitation til at tage en test udviklet af zoologerne i ZOO København. Resultatet af testen viste hvilket dyr virksomheden mindede mest om: Zebra, elefant, myresluger eller en anden af de 15 andre dyr.

Derefter spurgte vi om virksomheden havde lyst til at sponsorere dyret. Dermed kunne de bruge det i markedsføring, salgsfremstød, arrangementer og lignende. Det er ikke svært at forestille sig de mange forskellige events og virksomhedskulturfremmende arrangementer, der kan komme ud af dét.

Resultater

Kampagnen fik 15% af målgruppen til at gå ind og se sit dyr. Mange var interesseret i et sponsorat (23,64%), hvilket svarer til en potentiel ROI på 17.4, da sponsorer gennemsnitligt bliver i mindst 3 år. Kampagnen opsamlede permission fra 32,4% af deltagerne.

Hvilket dyr er din virksomhed?

 

Kampagnen bestod af kuvert, folder og brev - og ikke mindst det interaktive website: ZOO-testen.